Hozzányúl a villanyszámlákhoz a kormány - Íme a részletek:

Hozzányúl a villanyszámlákhoz a kormány - Íme a részletek:


A friss Magyar Közlöny egyetlen jogszabálymódosítót tartalmaz; a kormányrendelettel a villamosenergia-árak “veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról” regulázott a kormány.

Ajúnius 15-i Magyar Közlöny meglehetősen rövid, tartalmilag egyetlen oldalból áll. “A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról” címet viselő kormányrendelet a rendkívüli állapotra hivatkozva, annak visszavonásáig belenyúl a villamosenergia-törvénybe (vet).

Már életbe lépett a módosítás A vet módosítása akként történt meg – és lépett máris érvénybe -, hogy az átviteli, elosztási és rendszerhasználati díjak megállapításának körülményeit változtatták meg.

Az átviteli díjra vonatkozóan 2022. július 1-et szabta meg az árváltoztatás lehetséges időpontjának. Azzal a kitétellel, hogy “a díjmegállapítás során a 2022. január 1. és a 2022. június 30. közötti időszak (3) bekezdés szerinti, korábbival azonos árszintjét ezen ármegállapítás során figyelembe kell venni”

Az elosztási díjra, illetve a közvilágítási elosztási díjra vonatkozóan viszont az árváltoztatási időpontot a jövő év elejére tolta el. Azzal a kitétellel, hogy a 2023. január 1-jétől érvényes díjmegállapítás az idei év (2022. január 1. és a 2022. december 31. közötti időszak) árszintjét kell figyelembe venni.

A rendszerhasználati díjakkal kapcsolatosan a jogszabály módosítás arról szól, hogy a továbbiakban e kérdésben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 10 nappal a díjak alkalmazhatósága előtt köteles azt a honlapján kihirdetni.

Egyelőre nem tudni, az árak hogyan változnak A módosítás lényege, hogy korábban e számolásokra és kalkulációkra a MEKH-nek május 15-e volt a határidő, és a közzététel 10 helyett 45 napban volt meghatározva. Azt, hogy az árak hogyan változnak majd, egyelőre nem tudni.

Az tűnik biztosnak, hogy mind a rendszerhasználati, mind az elosztási és átviteli díjat emelni kell (az elszámolható költségeket, a fogyasztók felé áthárítható költség körét és mértékét a MEKH állapítja meg, illetve hagyja jóvá az érintett cégek előterjesztései alapján). Azonban az még kérdés, hogy melyiket, mennyivel. Erről a kormányrendelet (értelemszerűen) nem szól.

ddddddddddd

AKTUÁLIS