Változik egy nyugdíjszabály szeptember 1-től

Változik egy nyugdíjszabály szeptember 1-től


Mind a munkaadókat, mind a nyugdíj mellett munkát végzőket érinti, hogy szeptembertől változik egy jogszabály – hívja fel a figyelmet az ado.hu.

Aközfeladatok folyamatos ellátása érdekében egy meghatározott időtartamra, 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-ig az eddigiektől eltérően nem szüneteltetik azon személy öregségi nyugdíját, korhatár előtti ellátását, szolgálati járandóságát, átmeneti bányászjáradékát, illetve táncművészeti életjáradékát,

- aki szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve

- köznevelési vagy szakképző intézményben

folytat keresőtevékenységet az ellátás mellett – olvasható a portálon.

A mentesítés a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján történő nyugellátás folyósításának szüneteltetési kötelezettsége alól ad felmentést, mely szüneteltetésre a nyugdíjas, ott megnevezett tizennégy féle jogviszonyban, közszférában történő foglalkoztatása alatt kerül sor.

A mentesítés csak a meghatározott területeken, kizárólag a fenti feladatokat ellátó foglalkoztató esetében áll fenn, nem vonatkozik a közszféra többi, egyéb feladatot ellátó foglalkoztatójánál végzett tevékenységre, ahol nincs változás az ellátás folyósításának szüneteltetésére vonatkozó szabályoknál.

Az ellátás folyósításának szüneteltetése alóli tizenkét hónapos mentesítés megilleti azokat is, akiknél 2022. augusztus 31-ét követően jön létre a szociális, gyermekvédelmi, vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál a foglalkoztatás, vagy ellátásukat 2022. augusztus 31-ét követő naptól állapítják meg. Ezekben az esetekben az ellátás folyósítása nem szüneteltethető a jogviszony létesítésének, illetve az ellátás megállapításának időpontját követő tizenkettedik hónap utolsó napjáig.

Azokban az esetekben, amelyekben 2022. augusztus hónapban szünetel az ellátás folyósítása a korábbi szabályozás alapján, az érintett személynek kérelmeznie kell az ellátás újbóli folyósítását a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál a kérelemhez szükséges foglalkoztatói nyilatkozat mellékelésével együtt.

Forrás

AKTUÁLIS