Orbán Viktor csendben aláírt egy nagyon fontos rendeletet,míg aludtál

Orbán Viktor csendben aláírt egy nagyon fontos rendeletet,míg aludtál


Orbán Viktor aláírta a rendeletet a nemzetgazdaság védelmi felkészítésének új szabályozásáról.

A Magyar Közlönyben éjjel megjelent a kormány rendelete a nemzetgazdaság védelmi és biztonsági felkészítésének, mozgósításának, valamint a tartalékolás végrehajtásának szabályozásáról.

Az új rendelet egyebek mellett pontosítja, hogy mit jelent

- a gazdaságfelkészítési feladat (békeidőszaki felkészülési feladat, különösen a gazdaságfelkészítéssel kapcsolatos tervezés, beruházás, készletezés, tartalékolás, kapacitásfenntartás, adatgyűjtés és adatszolgáltatás),

- a gazdaságfelkészítési tervezés (a Védelemgazdasági Alapterv és a védelemgazdasági terv négyévenkénti elkészítése és évenkénti rendszeres felülvizsgálata),

- a gazdaságmozgósítási feladat (kormánydöntés alapján elrendelt mozgósításnál a kapacitásfenntartási rendelkezésreállási szerződésben kikötött vagyoni szolgáltatás nyújtása),

- a gazdaságmozgósítási helyzet (a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény 5. § 15. pontjában meghatározott esemény által előidézett helyzet),

- a gazdaságmozgósítási szerződés (a gazdaságmozgósítási feladat ellátására vonatkozó szerződés). A rendeletben idézett paragrafus lényeges, mert jelzi, milyen eseményekre vonatkozik a szabályozás:

a) törvényben meghatározott ágazati üzemzavar, válsághelyzet vagy különleges jogrendnek nem minősülő veszélyhelyzet, a lakosság ellátását, annak biztonságát érintő súlyos esemény,

b) katasztrófa vagy annak veszélye,

c) az államhatár rendjét és annak megóvását érintő súlyos esemény,

d) a törvényes rendet, a közrendet és közbiztonságot súlyosan fenyegető esemény,

e) az államműködés folytonosságát sértő vagy veszélyeztető súlyos esemény,

f) Magyarországot jelentősen érintő katonai fenyegetés,

g) szövetségesi kötelezettség teljesítésére okot adó esemény, vagy

h) terrortámadás bekövetkezése, illetve annak jelentős veszélye.

A rendelet szerint a gazdaságmozgósítás alapfeladata a szükséges feltételek biztosítása

- a Magyar Honvédség, a polgári védelem, a rendvédelmi szerv és a nemzetbiztonsági szolgálatok mozgósításához és azt követő működéséhez,

- a lakosság alapvető élelmiszerrel, gyógyszerrel, ruházati, ipar- és közszükségleti cikkekkel, valamint alapvető köz- és egészségügyi szolgáltatásokkal történő ellátásához,

- az ország közigazgatási rendszerének zavartalan működéséhez, valamint

- a társadalom és a nemzetgazdaság működőképességének fenntartásához, szükség esetén e funkciók helyreállításához.

A gazdaságmozgósítási helyzethez védelemgazdasági terv készül, amelyhez egyebek mellett fel kell mérni a békeidőszaki alapfeladat ellátásához képest számított többleterőforrás-igényt, az ahhoz szükséges ágazati és import igényt, illetve az import kiváltásának lehetőségét, a lakosság ellátásának szükségleteit, költségvetési igényeit.

A kormány védelmi és biztonsági szempontból stratégiainak minősíti a rögzített védelmi ipari, a védelmi okból hazai termelésből biztosítandó alap- és nyersanyagot, eszközt, felszerelést gyártó, a minősített adatot tartalmazó információt feldolgozó, továbbító, fogadó, valamint a titkos információgyűjtésre szolgáló eszközt gyártó vagy javító kapacitást.

A védelmi és biztonsági szempontból stratégiai érdekű gazdálkodó szervezetek listáját a Védelemgazdasági Alaptervben hagyják jóvá. Ellátásbiztonsági szempontból stratégiainak minősül a lakosság alapellátását, különösen alapvető élelmiszerrel, gyógyszerrel, ipar- és közszükségleti cikkel, köz- és egészségügyi szolgáltatással történő ellátását, valamint a társadalom és a nemzetgazdaság működőképességének fenntartását, illetve helyreállítását szolgáló kapacitás.

A rendelet külön szabályozza, hogy a gazdaságmozgósítás elrendelése után miként köthetők külön szerződések a szolgáltatókkal. A kormány döntött arról is, hogy a gazdaságmozgósítási igény azonnali és biztonságos kielégítése érdekében milyen termékekből, eszközökből képez nemzetgazdasági védelmi és biztonsági célú állami tartalékot.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett döntés keddtől hatályos, egyidejűleg hatályát vesztette a nemzetgazdaság védelmi felkészítéséről szóló húsz éve hozott rendelet

Forrás
Újabb Régebbi

Kapcsolatfelvételi űrlap