Hivatalos! ÍGY változnak a szabályok a béreknél és a szabadságoknál januártól - ÍME

Hivatalos! ÍGY változnak a szabályok a béreknél és a szabadságoknál januártól - ÍME

Az RSM Blog összefoglalta, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2024 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó adózás – szja, szocho – egészségbiztosítás, béren kívüli juttatások és minimálbér tekintetében.
2023. december 1-jétől az új minimálbér bruttó 266 800 forint, a garantált bérminimum bruttó 326 000 forint. Fontos, hogy minimálbérek esetén e 2024. január 1-jétől januári béreknél, tagi kivéteknél ezeket a béreket módosítani szükséges, figyelni kell a részmunkaidő foglalkoztatás arányában is a módosításokra – írja a portálon Pentz Edina, az RSM bérszámfejtési üzletágvezetője.

SZJA-kedvezmények változásai

A 25. életévét be nem töltött fiatal csökkentheti az összevont adóalapjába tartozó egyes jövedelmeit a 25 év alatti fiatalok kedvezményével. A kedvezménnyel csökkenthető például a bérjövedelem, a megbízási díj, az őstermelői jövedelem, az egyéni vállalkozó átalányban megállapított jövedelme, vagy vállalkozói kivétje. 2024-ban a kedvezmény összege jogosultsági hónaponként 576 601 forint, ami 86 490 forint adómegtakarítást, teljes évre fennálló jogosultság esetén 6 919 212 forint, ami összesen 1 037 880 forint adómegtakarítást jelent. jelent. Ha a munkavállaló jogosult a 25 év alatti fiatalok kedvezményére, azt a munkáltató, kifizető mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg annak részben vagy egészben történő mellőzéséről nem ad nyilatkozatot.
Fontos, hogy csak az töltse ki a nyilatkozatot, aki részben vagy egészében kéri a kedvezmény érvényesítésének a mellőzését.

Családi adókedvezmény

2024. január 1-jétől az eddigiekhez viszonyítva nem változott, azaz az érvényesíthető bruttó családi adókedvezmény – az eltartottak számától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként:

egy eltartott esetén 66 670 forint, kettő eltartott esetén eltartottanként 133 330 forint, három és minden további eltartott esetén eltartottanként 220 000 forint. 2024 január 1-jétől a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősülő kedvezményezett eltartott gyermek után jogosultsági hónaponként a kedvezmény havi összege 66 670 forinttal emelt összegben vehető igénybe.
Személyi kedvezmény
A személyi kedvezményt adóalap-csökkentő tételként kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy a jogosult magánszemély az összevont adóalapját a minimálbér egyharmadának megfelelő összeggel csökkentheti 100 forintra kerekítve, ami 2024 január 1-jétől 88 900 forint. A jogosultsági feltétel nem változott.

30 év alatti anyák kedvezménye
2024 január 1-jétől adóalap kedvezményt érvényesíthet az a 25. életévét betöltött fiatal anya, aki a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke után, vagy magzat után családi kedvezmény érvényesítésére jogosult. A kedvezmény (adómentesség) abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatra, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően, az anya 30. életéve betöltését megelőző napon nyílik meg nyílik meg. A 30 év alatti anyák kedvezményének összege jogosultsági hónaponként legfeljebb a nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset összege,2024-ben a kedvezmény összege legfeljebb jogosultsági hónaponként 576 601 forint, ami 86 490 forint adómegtakarítást, teljes évre fennálló jogosultság esetén 6 919 212 forint, ami összesen 1 037 880 forint adómegtakarítást jelent. A kedvezmény érvényesítését a 30 év alatti anyák kedvezményének érvényesítéséről szóló adóelőleg-nyilatkozaton kell kérni a munkáltatótól, kifizetőtől.

Béren kívüli juttatások 2024-ben
A béren kívüli juttatásokra vonatkozóan a kedvezményes közterhek a SZÉP-kártyák esetében 2024 január 1.-jétől változatlanok. Béren kívüli juttatásként 28% (szociális hozzájárulás és szja) fizetendő a kedvezményes keretösszeg erejéig (450 000 forint/év). A kedvezményes keretösszeget meghaladó rész egyes meghatározott juttatásnak minősül, ami utána munkáltatóknak 33,04% kötelezettséget kell megfizetni.

2024. január 1-jétől évente háromszor adható csekély értékű ajándék a magánszemélyeknek (nem csak munkavállalóknak, hanem bármely magánszemélynek),amelynek értéke juttatásonként nem haladhatja meg a minimálbér 10 százalékát (vagyis 2023.12.01-től a 26.680 forintot). A juttatás bruttó értékének 1,18-szorosát 15% szja-t és 13% szocho terheli.

Az egyszerűsített foglalkoztatás
2024. január 1-jétől az egyszerűsített foglalkoztatottak részére megállapított legkisebb órabér 1 304 forint. A legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott részére megállapított legkisebb órabér 1 630 forint.

A maximálisan kifizethető napi munkabér összege a minimálbér napi összegének kétszerese, tehát 2024-ban 24 540 forint. Amennyiben ezen összegnél többet fizet a munkáltató, az a kifizetőnél költségként nem vehető figyelembe, tehát nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak. Az egyszerűsített foglalkoztatás után a munkáltatót terhelő közterhek 2024 januártól a minimálbérhez kötöttek, alkalmi munka esetén 2 700 forint/fő/nap, mezőgazdasági / turisztikai idénymunka esetén 1 300 forint/fő/nap.

Apasági szabadság

2024. január 1-jétől az apa gyermeke születése esetén legkésőbb a gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása esetén legkésőbb az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig tíz munkanap szabadságra jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell kiadni.

A munkavállaló az apasági szabadság öt munkanapjára 100 százalékos távolléti díjra, a hatodik munkanapjától a távolléti díj 40 százalékra jogosult.

Szülői szabadság

2024. január 1-jétől a munkavállalót gyermeke hároméves koráig negyvennégy munkanap szülői szabadság illeti meg. A szülői szabadság igénybevételének feltétele, hogy a munkaviszony egy éve fennálljon. A munkavállaló a szülői szabadság tartamára a távolléti díj 10%-ra jogosult.

2024. január 1-jétől a szülő rendelkezhet a gyermekek után járó pótszabadság kivételének időpontjáról. a munkáltató a pótszabadságot és a szülői szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban adja ki, változás viszont, hogy erre vonatkozó igényét a munkavállalónak legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.

Forrás
Újabb Régebbi

Kapcsolatfelvételi űrlap