Ebben a pillanatban jött: erről minden nyugdíjasnak tudnia kell

Ebben a pillanatban jött: erről minden nyugdíjasnak tudnia kell

Az öregségi ellátásban, vagy annak megfelelő támogatásban részesülő magyar nyugdíjasoknak járó utazási kedvezményt már sokan megkapták postán. Az új utalvány március 1-jétől díjmentes utazást és 90%-os bérletkedvezményt biztosít. A jogosultaknak érdemes ellenőrizniük, megkapták-e az utalványt, és ha nem, miért.

Lássuk, ki jogosult az Ellátottak utazási utalványára?

Az Ellátottak utazási utalványára jogosult a 65. életévét be nem töltött
öregségi nyugdíjban, vagy azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személy (a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány
által folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegély; egyházi jogi személytől kapott nyugdíj vagy munkaképtelenségi járadék;
EGT-állam jogszabályai vagy egyezmény alkalmazásával megállapított öregségi nyugdíj),
özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugdíjban részesülő személy,
rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki 2011. december. 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,
vagy akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota legfeljebb 30 %-os,
rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban részesülő személy,
külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,
nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,
gyám és a gyámolt személy, a gondnok és a gondnokolt személy,
gyermekvédelmi nevelőszülő és a gondozásában lévő ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermek.
A jogosító ellátás folyósításának szüneteltetése esetén is jár az utazási utalvány.
A 65 év feletti nyugdíjasoknak nem szükséges külön utazási utalvány, elég a személyi igazolványuk bemutatása. Azonban a 65 év alattiaknak szükségük van erre az utalványra, amely mostantól még nagyobb kedvezményeket biztosít.

Az utazási utalvány jogosultságáról és érvényességéről részletes információk találhatók a Magyar Államkincstár honlapján. A jogosultaknak figyelniük kell arra, hogy az utalványon szereplő információk helyesek és aktuálisak legyenek.

Az utazási utalvány cseréje vagy pótlása ingyenesen kérhető a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól. Fontos, hogy a külföldről nyugellátásban részesülőknek és a gyámoknak, gondnokoknak, nevelőszülőknek be kell jelenteniük, ha változik a helyzetük, hogy ne legyenek problémák az utalvánnyal kapcsolatban.

Forrás
Újabb Régebbi

Kapcsolatfelvételi űrlap