Napokon belül rengeteg magyar bukhatja a TB-t. Ennyit kell fizetniük mostantól, ha orvosi ellátást akarnak:

Napokon belül rengeteg magyar bukhatja a TB-t. Ennyit kell fizetniük mostantól, ha orvosi ellátást akarnak:

A tanév végével a frissen érettségizett diákok válaszút elé állnak. Ősszel folytatják tanulmányaikat szakképzési, felsőoktatási intézményekben vagy belépnek a munka világába és elkezdenek dolgozni. Érdemes azonban arra is figyelni a jövőtervezés közben, hogy a diákigazolvány lejártával az egykori tanulóknak a biztosítási jogviszonya is megszűnik. Aki pedig nem szeretne orvosi ellátás nélkül maradni, annak TB-t kell fizetnie. A Pénzcentrummal utánajártunk a részleteknek és a legfontosabb határidőknek.
Magyarországon az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak, vagyis az orvosi ellátásoknak az igénybevételéhez egészségügyi szolgáltatási járulékot, köznyelven TB-t kell fizetni. Általános esetben ezzel a kötelezettséggel szinte nem is foglalkozunk, hiszen, ha van munkaviszonyunk vagy tanulók vagyunk, akkor a munkahelyünk, iskolánk stb. fizeti meg a járulékot utánunk. Fontos viszont, hogy ha már nincsen tanulói státuszunk és nem állunk munkaviszonyban, akkor ennek az összegnek a térítéséről nekünk kell gondoskodnunk.

Jelenleg az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2024. január 1-jétől 11300 forint, azaz 380 forint/nap, amelyet a bejelentkezés időpontjától kezdve havonta kell megfizetni.

Annak ellenére, hogy a felsőoktatásban tanulók száma az elmúlt években nőtt, sokakat érint a jogszabály, hiszen a munkanélküliek száma a 15-24 közötti korcsoportban 2024. március-május között közel 41 ezer fő a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint. A korcsoporthoz tartozó foglalkoztatási ráta pedig mindössze 27,3 százalék a vizsgált időszakban.
Kinek érvényes a biztosítása?

A szabályok alapján azoknak van élő biztosítása, akik:

bejelentetten dolgoznak valahol
munkanélküliek, de hivatalos álláskeresői státuszban vannak
egyéni vagy társas vállalkozók
egyházi személyek
mezőgazdasági őstermelők
kisadozók
hallgatói jogviszony, szociális ellátás, nyugellátás, kiskorúság stb. okból ingyenesen jogosultak egészségügyi ellátásra

Ahogy fentebb látható, bizonyos személyek járulékfizetés nélkül, ingyen kapnak egészségügyi ellátást. Ilyenek például a GYES, CSED, GYED vagy örökbefogadói díjat kapó személyek, a GYOD-ra vagy GYET-re jogosultak, a megváltozott munkaképességűek, a fogyatékossági, rokkantsági, járadékot, baleseti táppénzt kapók, a nyugdíjasok, a bentlakásos szociális intézményben élők, az utógondozásban részesülő 18-24 évesek, a felsőoktatásban, köznevelési intézményekben tanulók, a szociálisan rászorulók és a hajléktalanok, illetve természetesen a kiskorú gyerekek.

Hogyan kell fizetni?
Azoknak a diákoknak, akik a 2023-2024-es tanévben fejezték be tanulmányaikat, még október 31-ig érvényes a diákigazolványuk, ezt követően 45 nap után kötelesek maguknak fizetni a járulékot, ha nem kezdenek el dolgozni vagy ismét tanulni.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségről alapvetően automatikusan tájékoztatást küld a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a jogosultság megszűnésének bejelentésétől számított 8 napon belül, majd a kötelezett adószámláján a fizetendő összeget automatikusan előírja.

Ha ez nem történik meg akkor a TB fizetéséhez be kell jelentkezni, vagyis kitölteni a 24T1011U jelű adatlapot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

A dokumentum bármely ügyfélszolgálaton beszerezhető, valamint letölthető a NAV honlapjáról. Erre tehát csak akkor van szükség, ha a NAV valamiért nem értesült a jogosultság megszűnéséről.

A bejelentkezéshez az alábbi dokumentumokra van szükség:

- személyazonosításra alkalmas igazolvány
- lakcímkártya
- adóigazolvány
- TAJ kárta
- meghatalmazás, amennyiben nem az igénylő jár el az ügyben

A TB-t a NAV-nak a „NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számlájára” kell átutalni. A közlemény rovatban meg kell adni az adóazonosító számot. A járulékot bankkártyával, elektronikus bankkártyás fizetéssel vagy sárga csekken is be lehet fizetni, de a csekkes megoldást külön igényelni kell az ügyfélszolgálaton vagy online.

A 11300 forintos összeget minden hónap 12-ig kell eljuttatni a NAV számlájára. Ha nincs időben elutalva a járulék, akkor késedelmi pótlékot számolhatnak fel, amelyet szintén ki kell fizetni.

Amennyiben elfeledkezünk a befizetésről vagy egyáltalán nem teszünk eleget a kötelezettségünknek, akkor a hátralék folyamatosan növekszik. A szabály szerint, ha az így összegyűlt összeg meghaladja a TB hatszorosát, vagyis a 67800 forintot, akkor a TAJ szám érvénytelenítve lesz és nem vehető igénybe térítésmentesen egészségügyi szolgáltatás.

Mi a teendő, ha nem tudunk fizetni?
Előfordulhat, hogy nem történik meg időben a befizetés és olyan súlyos hátralék keletkezik, amit nem győz az ember fizetni. Ilyenkor lehetőség van fizetési kedvezmény kérésére a NAV-tól, amely lehet részletfizetés, fizetési halasztás vagy a járulék összegének mérséklése. Részletfizetés esetében a tartozás teljes összege több hónapon keresztül törleszthető. Ezzel szemben fizetési halasztással egyösszegben kell egy meghatározott, későbbi dátummal kifizetni a tartozást. Mérsékléssel az egész hátralék összege kisebb lesz, teljes elengedéssel pedig mentesülhet a kötelezett a törlesztés alól. Ezekre a kedvezményekre viszont csak az a jogosult, aki valamilyen oknál fogva valóban rászorul erre. Rászorulónak számít, vagyis kérvényezheti az ingyenes ellátást, aki:

1. családban él, és a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az úgynevezett szociális vetítési alap összegények 120 százalékát (2024-ben ez 34200 forint) és nincs egyéb vagyonsa sem a családnak (például ingatlan, megtakarítás stb.)

2. egyedül él, és havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 150 százalékát (2025-ben ez 42750 forint), és ebben az esetben sincs plusz vagyon

A felsoroltakon túl lehetőség van arra is, hogy más személy vagy szerv teljesítse a járulékfizetést, például egy jövedelemmel nem rendelkező személy, frissen végzett diák után, egy családtagja. A kötelezettnek ilyenkor az átvállalást 15 napon belül be kell jelentenie.

Forrás
Újabb Régebbi

Kapcsolatfelvételi űrlap