40 felettiek figyelem! Megvehetitek a nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt – Így köthetsz hivatalos megállapodást az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal! Szolgáltai időt, jogosultsági időt vehetsz! A vásárlást követően több szolgálati idővel rendelkezünk, mint amennyi valójában megilletne minket így magasabb nyugdíjat is fogunk kapni

40 felettiek figyelem! Megvehetitek a nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt – Így köthetsz hivatalos megállapodást az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal! Szolgáltai időt, jogosultsági időt vehetsz! A vásárlást követően több szolgálati idővel rendelkezünk, mint amennyi valójában megilletne minket így magasabb nyugdíjat is fogunk kapni


Szenzációs lehetőség! Így veheti meg a nyugdíjhoz szükséges éveket, a szolgálati időt! A vásárlást követően több szolgálati idővel rendelkezünk, mint amennyi valójában megilletne minket így magasabb nyugdíjat is fogunk kapni! ÍGY élhetünk mi is a lehetőséggel

KÖZÉPKORÚAK,NYUGDÍJHOZ KÖZEL ÁLLÓK FIGYELEM – ÖN IS MEGVEHETI A NYUGDÍJHOZ KELLŐ SZOLGÁLATI IDŐT!

Fantasztikus lehetőség, hogy meg lehet venni Magyarországon, a nyugdíjhoz szükséges hiányzó szolgálati időt, ami azt jelenti, hogy a vásárlást követően több szolgálati idővel rendelkezünk, mint amennyi valójában megilletne minket így magasabb nyugdíjat is fogunk kapni!

Hogy egészen pontosan kik köthetnek ilyen megállapodást?A jogszabály szerint, belföldi nagykorú személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetve akire a biztosítás nem terjed ki, valamint akinek a biztosítása szünetel.

Még az elején tisztázni kell, hogy ez a szolgálati idő vásárlási lehetőség a NŐK 4 Plusz program esetén nem áll fenn, ebben az esetben az így vásárolt szolgálati idő semmilyen formában nem számítható be a jogosultsági időbe, a nők kedvezményes nyugdíjába.

Hogyan működik?

Július 1-től változik a nyugdíjra jogosító szolgálati idő vásárlásának feltételrendszere. A bejegyzésben az ide kapcsolódó megállapodási lehetőségeket gyűjtöttük össze.

A nyugellátások meghatározott szolgálati idő után járnak a magánszemélyek részére. A nyugellátásra való jogosultságot egy általánosságban fennálló biztosítási jogviszony alapozza meg – pl. a munkaviszony, amelyből az ehhez kapcsolódó nyugdíjjárulék, -az új szabályozás alapján társadalombiztosítási járulék– levonásra kerül. Aki semmilyen keresőtevékenységet nem folytat, vagy nem áll semmilyen biztosításra kötelező jogviszonyban, megállapodás megkötésével vásárolhat nyugdíjra jogosító szolgálati időt. Az ilyen megállapodás megkötésére vonatkozó szabályok is változnak a július 1-től életbe lépő új Tbj. –vel. A továbbiakban már az új szabályok szerint tekintjük át a magánszemélyek lehetőségeit.

Megállapodás több jogcímen
A megállapodást kötheti a magánszemély

a szolgálati idő és a nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem szerzése érdekében az 1997. évet követő időszakban, felsőoktatási intézmény nappali oktatásában folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként való elismertetése érdekében öregségi rész- vagy teljes nyugdíjra szóló jogosultsági szolgálati idő megszerzése céljából 1998-ban gyermek gondozása címén igénybe vett fizetés nélküli szabadság szolgálati időként való elismertetése érdekében Szolgálati idő szerzése megállapodással

A leggyakoribba az első pontban említett megállapodás. Ezt csak a jövőre nézve lehet kötni, és csak olyan személynek, aki még nem saját jogú nyugdíjas, és aki nem áll biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban (vagy szünetel a biztosítása, vagy nem terjed ki rá az új Tbj. 17. §-a szerinti biztosítás).

A nyugdíjjárulék havonta, a következő hó 12. napjáig fizetendő amennyiben ezt elmulasztja a magánszemély, automatikusan megszűnik a megállapodás.

A járulék alapjául szolgáló jövedelmet a magánszemély határozza meg, de minimum a minimálbér összegével kell megegyeznie. Mértéke 2020. júliustól 22%.

Felsőoktatásban töltött idő elismertetése Az 1998. január 1-t követő időszakban végzett felsőoktatási tanulmányi időre kötött megállapodás visszamenőlegesen is létrejöhet, de megköthető a hallgatói jogviszony fennállása alatt is. Visszamenőlegesen kötött megállapodásnál egy összegben kell megfizetni a járulékot, egyéb esetben havonta, a követő hó 12. napjáig. Megállapodás köthető az alapképzés vagy a mesterképzés időszakára is. Több képesítés miatt folytatott tanulmányoknál csak az egyik képesítéshez kapcsolódóan köthető.

A járulék alapja a megállapodás megkötésekor érvényes minimálbér. A jövőre nézve kötött megállapodásoknál a minimálbér változásával változik a járulék összege is.

Öregségi rész- vagy teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő Amennyiben az öregségi rész- vagy teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzése a cél, akkor a megállapodást a nyugdíjjogosultsághoz még hiányzó napokra lehet kötni. Olyan személy kötheti, aki már betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, de a rész- vagy teljes nyugdíj megállapítására nem jogosult, mert az ahhoz szükséges évekből legfeljebb 5 év hiányzott.

A járulék alapja a megállapodás megkötésekor érvényes minimálbér harmincad részének és a megvásárolandó napoknak a szorzata, mértéke 22%. A megállapodás megkötését követő 15 napon belül egyösszegben fizetendő a járulék. A nők kedvezményes nyugdíjazásához hiányzó szolgálati idő nem vehető meg megállapodással.

1998-ban gyermek gondozására igénybe vett fizetés nélküli szabadság ideje Az 1998.-ban igénybe vett fizetés nélküli szabadság esetén szintén egy összegben fizetendő a járulék, a megállapodás megkötésétől számított 30 napon belül. A járulék alapja a megállapodás megkötése napján érvényes gyes 10%-a. A magánszemélynek a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási, családtámogatási főosztályához kell fordulnia.

Forrás

Az alábbi gombokkal oszthatod meg a cikket, ha fontosnak találod a mondanivalóját!
Újabb Régebbi

Kapcsolatfelvételi űrlap