Villanyszámlások, vízszámlások, gázszámlások figyelem! 15 napja van ezt bejelenteni! Ha nem teszi kötbért kell fizetnie és a szolgáltatást is kikapcsolják!

Villanyszámlások, vízszámlások, gázszámlások figyelem! 15 napja van ezt bejelenteni! Ha nem teszi kötbért kell fizetnie és a szolgáltatást is kikapcsolják!


A villamos energiát, földgázt, távhőt vagy vezetékes vizet fogyasztó személyében bekövetkezett változás bejelentése jogszabályi kötelezettség. A vitás ügyek sokszor abból adódnak, hogy a fogyasztók megfeledkeznek a változások bejelentéséről a szolgáltató felé.

Kiadványunk célja, hogy felhívja a figyelmet ennek fontosságára, módjára és elmaradásának következményeire.

Mikor van szükség a felhasználó személyében történt változás bejelentésére?

A változást nemcsak akkor kell bejelenteni, ha a felhasználó új helyre költözik, akkor is meg kell tenni, amikor a fogyasztó nem megvásárolja, hanem bérli az ingatlant, vagy örökléssel, ajándékozással, esetleg családon belüli szívességgel jut ingatlanhasználathoz. Fontos, hogy nem csupán beköltözőként, hanem kiköltöző- ként is jelezni kell a szolgáltatónak, ha az adott felhasználási helyen felhagyunk a fogyasztással.

Milyen változások esetén tegyen bejelentést a szolgáltató felé? Ki- vagy beköltözéskor: • ingatlan adás-vétel, • lakás-, iroda-, telephelybérlet, • öröklés, • ajándékozás, • szívességi lakáshasználat esetén. Mire figyeljen az ingatlan bérbeadásakor? A bérleti jogviszony kezelésére több megoldás is létezik. A bérlő lehet „eltérő fizető”, vagyis a tulajdonos továbbra is szerződő fél marad, így ő rendelkezik a felhasználási helyre vonatkozó szerződéssel. Választható továbbá az a megoldás, hogy a bérlő saját nevén köt szerződést, a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával. Ebben az esetben a bérlő – mint szerződő fél – lesz a felhasználó. Panasza van? Segítünk!

Tájékoztató a felhasználóváltozásól ELLÁTÁSBIZTONSÁG • MEGFIZETHETŐSÉG • ÉLETMINŐSÉG

Miért fontos a bejelentés?

• biztosítja a teljes körű és korrekt elszámolást,
• tisztázza a felelősséget az esetleges szabálytalan beavatkozásokkal kapcsolatban,
• megszünteti a korábbi felhasználó szerződését,
• megalapozza az új felhasználó jogviszonyát.

A változás bejelentésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül, amelynek következménye kártérítés, kötbér vagy kikapcsolás is lehet. A bejelentési kötelezettség határideje Általános szabály szerint a felhasználó személyében bekövetkezett változást 15 vagy 30 napon belül kell bejelenteni, ez alól – villamosenergia- és földgázszolgáltatás esetén – a felhasználó elhalálozása jelent kivételt. Ilyenkor legfeljebb 6 hó- nap van a bejelentésre és az új szerződés megkötésére, de a bejelentést ez esetben is célszerű minél hamarabb megtenni, hogy a tényleges felhasználóval létrejöhessen a szerződés. 


Újabb Régebbi

Kapcsolatfelvételi űrlap