Most jött a tragikus hír! Meghalt Szíjártó... - ITT vannak a fájdalmas részletek:

Most jött a tragikus hír! Meghalt Szíjártó... - ITT vannak a fájdalmas részletek:


Elhunyt Szíjártó László a Széchenyi István Egyetem jogelőd intézménye, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola első igazgatója.

Életének 97. évében elhunyt Szíjártó László, a Széchenyi István Egyetem jogelőd intézménye, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola első igazgatója - közölte az egyetem.

Szíjártó László az 1968-ban egykarú intézményként alapított Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola első vezetője, a Közlekedésépítő Kar első igazgatója volt. 1968. július 1-jétől 1971. augusztus 31-ig igazgatóként irányította a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola szervezeti kiteljesedését. Az úttörőmunka küzdelmes, alkotó feladatát a magyar közlekedésépítés, a híd-, a vasút-, az útépítés, a vasútgépészet kiváló, nagy tapasztalatú szakemberei végezték Szíjártó László főiskolai docens vezetésével. Szíjártó László akkoriban a Budapesti Műszaki Egyetem Vasútgépészeti, Földművek és Talajmechanika tanszékén oktatott, korábban az Oktatási Minisztérium Egyetemi Főosztályán a mérnökképzés referenseként is dolgozott. Részt vett a hazánkban addig nem alkalmazott három éves műszaki főiskolai oktatási rendszer kimunkálásában, s így lett az elsőként létrejött kar vezetője. Feladata igazgatóként az oktatási feltételek megteremtése, a képzés elindítása volt. Ez a munka az oktatási dokumentumok, tantervek és tantárgy programok elkészítése mellett a kar, a tanszékek szervezetének, oktatási tevékenységének a megszervezését jelentette. A kar 1968 őszén a Budapesti Műszaki Egyetem Szerb utca 23. sz. alatti épületében kezdte meg működését, s 1971. őszéig össz-főiskolai feladatokat látott el. A kar három szakjára – hídépítési és fenntartási, útépítési és fenntartási, vasútépítési és fenntartási – az induláskor 124 nappali tagozatos hallgatót vettek fel. Ők voltak a főiskola első hallgatói. Ez volt az ország első új típusú, a profilját, képzési rendszerét folyamatosan kereső műszaki főiskolája.

A KTMF Közlekedésépítési Kara önálló intézményként, de a Budapesti Műszaki Egyetem és annak Építőmérnöki Karának hathatós szellemi és szakmai támogatásával alakult meg. A kar vezetőinek feladata volt a mérnök és az üzemmérnök-képzés közti különbségeket, sajátosságokat meghatározni. Fokozatosan alakult ki az az álláspont, hogy a tervezéssel, kutatással foglalkozó mérnök mellett dolgozó üzemmérnököt elsősorban a kivitelezés, fenntartás műszaki irányítási feladataira kell felkészíteni - olvasható a közleményben.

Szíjártó László az intézmény történetének alapozó időszakában eredményesen szervezte az oktatás, a felsőoktatási kapcsolatok, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola győri létesítésének előkészítését.

Győri vezető oktatói munkáját a szakmai kapcsolatok folyamatos építése, a fiatal oktatók, a hallgatók, a végzettek karrier életútjának mentorálása határozta meg. Szíjártó László 1980-tól egy évtizedig szerkesztette a KTMF Tájékoztató nevű, havonta megjelent információs adatbankot. Három és fél évtizede lett nyugdíjas, de folyamatos érdeklődéssel, tájékozódással napra készen követte az intézmény fejlődését.

Tekintélyét közvetlen, segítőkész, szerény személyisége alapozta meg. Életútja a Széchenyi István Egyetem fejlődésének, kiteljesedésének példája. Az egyéni életút céljainak megvalósítása és a közösség alkotó ereje korszakos értékeket hozott létre Győrben.

Forrás

AKTUÁLIS